ติดต่อเรา

Tel : +66-2348-3801

Email : thai@ikeuchi.co.th

บริษัท Ikeuchi เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวฉีดลม(Air Nozzle)และหัวฉีดพ่นของเหลว(Spray Nozzle)ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
-อุตสาหกรรมเหล็ก,เหล็กกล้า (Steel Manufacturing)
-อุตสาหกรรมยานยนต์และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Automotive Manufacturing)
-อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Eletreonics)
-อุตสาหกรรมการพิมพ์ (Paper & Pulp,Printing)
-อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Products)
-อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ (Agriculture, Livestock)
-อุตสาหกรรมการผลิตยาและการวิจัยต่างๆ (Medicine, Welfare)
-อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy, Power Plant)
-Environment And Pollution Control

Screenshot 2022-03-26 222538.png
Screenshot 2022-04-03 180203.png